טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

בגידה וחלוקת רכוש

האם בגידה עשויה להשפיע על האופן שבו יחולק הרכוש המשותף לבני הזוג בפרידתם?

עו"ד לורי גייזלר

פורסם בתאריך: 18.06.2015

 

חלוקת הרכוש המשותף הנה אחת הסוגיות הקשות והמורכבות ביותר במהלך ניהול הליך גירושין, הן מבחינה רגשית ונפשית והן מבחינה מעשית.

רכוש שנצבר במשך שנים, לפעמים במשך חיים שלמים, צפוי עכשיו להתפרק ולהתמעט למחציתו. לפעמים שני בני הזוג עמלו יחד על צבירת רכושם, אך לעתים יותר קרובות אחד הצדדים, לרוב הגבר, היה זה שעבד ופרנס את משפחתו בעוד האישה היתה אמונה על ניהול הבית, המשק המשותף וטיפלה בילדים.

כיום, לאור העובדה כי נשים רבות משתלבות בשוק העבודה ומפתחות קריירה משל עצמן, תרומתן להכנסות הבית הינה גבוהה יותר מבעבר, לעתים אף עולה על זו של הגבר.

אולם, המצב הנפוץ יותר הוא כאשר האישה עובדת משתתפת בפרנסת הבית ולרוב חלקה בהכנסה נמוך יותר משל הבעל, בין היתר בשל העובדה כי היא אמונה על הטיפול בילדים ולפיכך נדרשת להתאים את משרתה ולצמצמה בהתאם לנדרש, בעוד מנגד הבעל מפתח קריירה ומוניטין.

במקרים מסוימים, לעתים לא מדובר ברכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין, אלא בנכסים שהביאו איתם הבעל או האישה למסגרת הנישואין. ובמצב שכזה על בני הזוג, שפניהם להליך גירושין, לדעת כי אם נישאו טרם שנת 1974 תחול על חלוקת הרכוש המשותף במועד פרידתם "הלכת השיתוף", ובעוד אם נישאו לאחר שנת 1974 יחול עליהם חוק יחסי ממון התשל"ג 1973 המורה על איזון משאבים כולל.

נביא בזאת כמה מעיקרי החוק בנושא חלוקת הרכוש המשותף.

הלכת השיתוף

במצב שבו בני הזוג נישאו לפני ה-1.1.1974, קיימת לכל אחד מהם זכות קניינית בנכס המשותף והוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת מבלי להיות תלוי בפקיעת הנישואין. זכות זו מוגדרת בשם הלכת השיתוף, והיא חלה על כל רכוש בעל ערך כלכלי וכן על נכסים עסקיים. אם אחד מבני הזוג עצמאי ומנהל עסק, העסק הינו רכוש משותף, על כל הזכויות והחובות שבו. כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואים מתחלק בעת חלוקת רכוש בין בני הזוג בחלקים שווים. כל רכוש אחר, שמקורו לפני הנישואין, ובנוסף רכוש שהתקבל במתנה או בירושה, שייך לבן הזוג אשר הביא אותו.

חוק יחסי ממון התשל"ג 1974 - הסדר איזון משאבים

 

במידה ומדובר בבני הזוג אשר נישאו לאחר ה-1.1.1974, חל עליהם חוק יחסי ממון, ולפיו חלוקת הרכוש תעשה בהסדר איזון משאבים.

משמעות המונח הסדר איזון משאבים הינה, הסדר רכושי המפריד בין נכסי בני הזוג בזמן הנישואים עצמם ועד למועד הגירושין, ואילו חלוקת הרכוש תעשה בכפוף לפקיעת הנישואים - יחד עם זאת, חוק יחסי ממון מכיר באפשרות להקדים את מועד איזון המשאבים, אף בטרם פקיעת הנישואין, במקרים מסוימים המפורטים בחוק.

וכעת נשיב לשאלת המאמר, מה קורה במצב בו אחד מבני הזוג, במקרה שלפנינו האישה, מגלה שבעצם בן זוגה בגד בה במשך שנים, ואף תמך בפילגשו כלכלית על חשבון בת זוגו החוקית, האם תקום לאישה הזכות לתבוע חלק גדול יותר מהרכוש במעמד חלוקתו?

תשובה לשאלה זו נחלקת לשניים, האם בני הזוג ינהלו את הליך הפירוד בבית המשפט לענייני משפחה, או יבחרו לנהלו בבית הדין הרבני.

על פי חוק יחסי ממון התשל"ג 1974 סעיף 8, לכל ערכאה שאליה יבחרו הצדדים לפנות, ובמצב שבו יוכח כי מי מהם בגד, שמורה לצד הנפגע הזכות להגיש תביעה לפירוק השיתוף או לחילופין תביעה רכושית על פי סעיף 8 ולטעון לאיזון לא שוויוני בחלוקת הרכוש, זאת בהתבסס על טענות כגון ויתור על התפתחות אישית במהלך הנישואין על מנת שהצד השני יתפתח, תביעות בגין המוניטין ופוטנציאל ההשתכרות שצבר הצד השני במהלך חיי הנישואים, בעוד הצד האחר נותר לטפל בניהול משק הבית וגידול הילדים, וזאת גם במקרים שבהם מדובר בצד אשר משתכר למחייתו אולם ישנו פער משמעותי בין השתכרותו לבין השתכרות הצד השני.

אולם, בבית הדין הרבני, במקרה שבו האישה תוכיח כי בעלה נאף בה לאורך נישואיהם, היא תוכל להגיש תביעת כתובה והסבירות כי בית הדין ייעתר לקבל את התביעה גבוה יותר.

מנגד, בבית הדין הרבני, במצב דברים שבו יוכח על ידי הבעל כי האישה בגדה בבעל ולפיכך נאלץ לסיים את הנישואין, תישלל זכות האישה לתבוע את כתובתה ומזונות אישה.

כמו כן, חל שינוי משמעותי ביישום סעיף 8 לחוק יחסי ממון, אשר כאמור נותן סמכות לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה לחלק את הרכוש באופן לא שוויוני בהתבסס על נסיבות מיוחדות, כגון בגידת מי מהצדדים ומעשה אלימות אשר הובילו לפירוק הנישואין.

לדוגמה: לאחרונה, פסק בית הדין הרבני הגדול, כי בית הדין האזורי יפעל בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק יחסי ממון ויטיל סנקציה על מי מהצדדים אשר יוכח כי נאף בצד האחר, על ידי חלוקה לא שוויונית במועד חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ובכך שינה את פני הפסיקה ההלכתית בנושא זה באופן משמעותי.

דברי פס"ד: "מקרה של בגידה שאנו רואים אותו כנסיבות מיוחדות שלא לדון בו שוויון של איזון נכסים אינו מדין קנס על חטא. לא מדובר כאן בחוק דתי וענישה דתית. גם לא משום האשמה של פירוק נישואין גרידא. אלא משום התוצאות הכלכליות הנרחבות של פירוק נישואין ע"י בגידה, כלומר הצד הנבגד יאלץ כתוצאה מההתנהגות החד צדדית הבוגדנית והמפתיעה לבנות לו בית אחר: להינשא מחדש וגם לקנות בית אחר כפשוטו. מה שאין כן בנישואים שלא צלחו ששם שני הצדדים יש להם חלק בפירוק הנישואין ובאחריות להכרח של בניית בית חדש. האחריות הכלכלית שהוטלה על הצד הנבגד ב"מכה אחת" מזכה אותו להקלות באיזון המשאבים לטובתו, בין אם הן מזכויות שנצברו לפני הבגידה או אחריה." (ה.ש.)

הלכה למעשה, בפסק דין זה, עושה בית הדין הרבני הגדול שימוש בנימוקים כלכליים לגיטימיים, ותוך כדי כך, מכניס את גורם האשם לפסיקה במדינת ישראל.

בהקשר זה יצוין, כי גם דעת הפסיקה בבתי המשפט נחה כי לעתים יש לעשות שימוש בסמכות בית המשפט מכוח סעיף 8 לחוק יחסי ממון, ולהורות על חלוקה לא שוויונית ברכוש הצדדים, במקרים שבהם תוכח אלימות פיזית ונפשית .

דברי פס"ד: בע"מ 638/04, 640/04, קבע כבוד השופט דרורי בפסק דין, שבו ישבו בהרכב גם כבוד השופט צבן וכבוד השופט שפירא, כדלקמן: "גישתי היא, מבלי לקבוע מסמרות, כי במקרים המתאימים, כאשר מוכחת אלימות פיזית ונפשית, ובמיוחד כאשר אינה חד פעמית אלא נמשכת, ניתן לעשות שימוש מושכל בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, באופן שייתן ביטוי לכך שמדובר באישה מוכה, והצדק מחייב כי במסגרת החלוקה של כלל הנכסים, החלק שינתן לה - יהיה גבוה יותר, בין אם מדובר בחלק יחסי גדול יותר ובין אם מדובר בחלוקת נכסים אחרת (כגון: קביעה כי דירת המגורים תהיה כולה של האישה, אף שהשווי של הדירה, מול כלל הנכסים, עולה על 50%)."

המסקנה הכללית, הן מעיון בפסיקת בית המשפט והן מעיון בפסיקת בית הדין הרבני, היא כי אדם אחראי למעשיו המוסריים כלפי בן זוגו הן בתקופת הנישואים והן לאחריה. וכאשר יוכח כי אדם פגע בבן זוגו, תקום הזכות לנפגע לתבוע לאיזון לא שוויוני במעמד חלוקת הרכוש המשותף, וכי זהו המקום שבו על בית המשפט או על בית הדין הרבני להתערב ולהפעיל את שיקול דעתו ואת סעיף 8 לחוק יחסי ממון ולקבוע חלוקה לא שווה, אבל יותר שוויונית, של רכוש בני הזוג. שכן, באמצעות שימוש בכלי זה מקדם בית המשפט/בית הדין הרבני את ערכי השוויון, הצדק, היושר וההגינות ותום הלב המצופים מבני זוג. פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems