טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

תביעות רכוש ופירוק שיתוף

סוגיית הרכוש הינה סוגיה מהותית אשר יש בכוחה להכריע את הכף אם הליך גירושין יסתיים במהרה מחוץ לערכאות, או באמצעות ניהול הליך משפטי לצורך הוכחת זכויותיו של כל צד ברכוש המשותף.

בדומה לסוגיית המשמורת, גם סוגיית הרכוש תלויה ב"מירוץ הסמכויות", קרי בזהות הצד אשר יקדים ויפתח בהליכים משפטיים בערכאה מסוימת, שבה תידון גם סוגיית הרכוש.

לפיכך, אם ישנה מחלוקת מהותית בין הצדדים באשר לסוגיה זו, אזי ישנה משמעות גבוהה אף יותר בבחירת עו"ד מקצועי, מנוסה ויסודי, אשר יידע לנתב נכונה את ההליך המשפטי, לרבות הגשת תביעה רכושית/פירוק שיתוף לערכאה הנכונה ביותר.

הכלל הבסיסי גורס, כי כל הרכוש אשר נצבר במהלך חיי הנישואים יחולק בשווה בין הצדדים, כאשר המונח רכוש מכיל בחובו נכסים, כספים, וזכויות ממוניות לרבות זכויות סוציאליות וכיוצ"ב.

כאשר ירושות ומתנות שאותן קיבל מי מהצדדים במהלך הנישואים מוחרגות מהרכוש המשותף, כלומר אינן מהוות חלק מהרכוש המשותף לצדדים, בתנאי שאלו לא הוטמעו על ידי הצד המקבל במהלך חיי הנישואים ברכוש המשותף עצמו, קרי בחשבון הבנק, בנכס המשותף לצדדים וכיוצ"ב, הרי שבמצב כזה גם מתנות/ירושות ייחשבו לחלק מהרכוש המשותף לצדדים, אותו יש לאזן.

ישנו הבדל מהותי בהליך המשפטי שאותו ינהלו בני זוג אשר נישאו טרם שנת 1974 ולאחריה, וההבדל יוסבר להלן בקצרה:

על זוגות אשר נישאו טרם שנת 1974 תחול הלכת השיתוף, שלפיה כל הרכוש אשר נצבר במהלך נישואיהם יאוזן בשווה לאחר סיום הנישואים, מבלי לייחס חשיבות על שם מי הרכוש רשום בפועל כאשר לכל צד עומדת הזכות להגיש תביעה רכושית/פירוק שיתוף בכל עת מבלי להתחשב במועד "פקיעת הנישואים" במסגרת איזון משאבים.

על זוגות אשר נישאו לאחר שנת 1974 יחול חוק יחסי ממון, שלפיו כל הרכוש אשר נצבר במהלך נישואיהם יאוזן בשווה לאחר סיום הנישואים. אולם במקרה שבו ישנו רכוש הרשום על שם צד אחד בלבד, הצדדים ייאלצו להמתין למועד פקיעת הנישואים, קרי מועד הגירושים או מות מי מהצדדים, לצורך חלוקתו בפועל.

חשוב לציין, כי בדומה לזכויות הנובעות מקשר הנישואים ומהוות חלק מהרכוש המשותף, גם החובות שאותן צברו הצדדים במהלך נישואיהם מהווים חלק מהרכוש המשותף ועל הצדדים לשלמם בחלקים שווים.

החריג לעניין זה הינו חובות אשר נוצרו במהלך הנישואים כתוצאה מהימורים, מעשים בלתי חוקיים ובגידות.

כמו כן, במצבים רבים כאשר צד מחליט על דעת עצמו לנטוש את בית המגורים במפתיע, שבו עדיין מתגוררים ילדי הצדדים ובמקביל לפעול למען פירוק השיתוף באמצעות הגשת תביעה, לצד שכנגד (לעתים רבות האישה) עומדת הגנה מכוח סעיף 40א' לחוק המקרקעין, שלפיו לא ניתן יהא לפרק את השיתוף בנכס המכורים ולפנות את האישה והקטינים כל עוד לא יוסדרו מגורים חליפיים ברמה זהה.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וליווי משפטי כולל באשר להסדרת סוגיית הרכוש, וישמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

 פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems