טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

ניהול הליך כינוס נכסים

לעתים רבות במסגרת הליך פירוק השיתוף וחלוקת הרכוש בין הצדדים במסגרת הליך גירושין, פרידה וכיוצ"ב, נתקל צד אחת בקושי ובעיכובים שאותם יוצר הצד השני.

ככל וניתן פסק דין המורה על פירוק השיתוף בנכס, בייחוד כאשר מדובר בבית מגורים, אזי עומדת לצד הנפגע מעיכוב הליך פירוק השיתוף לעתור למינוי כונס נכסים לצורך קידום הליך זה.

הצדדים רשאים לפנות בבקשה מוסכמת למינוי באי כוחם ככונסי נכסים, אולם במצב שבו צד אחד מתנגד ומערים קשיים ללא כל סיבה בקיום ההליך, לצד הנפגע עומדת הזכות לעתור בנושא זה ולבקש את מינוים של באי כוח הצדדים ו/או כל גורם אחד אשר עונה לדרישות החוק ומוסמך לטפל בהליך הכינוס לבדו.

חשוב לציין, כי בנוסף לחלוקת התמורה באמצעות מינויו של כונס נכסים, עומדת לצד הנפגע הזכות לעתור בתביעה לדמי שימוש ראויים לצורך קבלת תמורה בגין השימוש שאותו עושה הצד השני בנכס לבדו תוך שהוא מונע מהצד הנפגע את זכות השימוש והתמורה בגין השכרת/מכירת נכס זה.

משרדנו מתמחה ועתיר ניסיון בטיפול וניהול הליכי כינוס נכסים. בנוסף, מתמחה משרדנו בטיפול ובניהול הליך משפטי באשר להסדרת סוגיית קבלת דמי השימוש, והשיג הישגים משמעותיים ופיצוי כספי ניכר לנפגעים כתוצאה מעיכוב הליך פירוק השיתוף בנכס, לפיכך גם באשר לפיצוי בגין התקופה שבה נפגעת תוכל לממש באמצעות שירותי משרדינו את זכויותיך החוקיות לרבות קבלת התמורה ההולמת.

אם הנך נתקל/ת בקשיים במימוש זכויותיך מתוקף החלטה שיפוטית במסגרת הליך פירוק שיתוף/רכוש, משרדנו ישמח לעמוד לשירותך בכל עת ולסייע בניהול הליך הכינוס עבורך במקצועיות וביעילות המקסימליות, לרבות הגשת התביעות המתאימות לצורך מיצוי ההגנה על זכויותיך הממוניות והקנייניות.פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems