טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

ניהול הליך בין זוגות חד מיניים

משרדנו מתמחה כאמור בדיני משפחה. עם השנים אנו מכירים בהתפתחותן של "משפחות חדשות", משפחות חד מיניות. המחוקק הישראלי אינו מכיר בנישואים הומוסקסואליים וגם בתי המשפט נמנעים מלקבוע מסמרות בעניין ומשאירים למחוקק הישראלי לומר את דברו. ולמרות זאת, הדרך היחידה העומדת בפני זוגות חד מיניים בהגנה על זכויותיהם, או בפתרון סכסוכים, הינה בפניה למערכת בתי המשפט על ערכאותיה השונות.

ואכן המחוקק עוד לא אמר את דברו, ומכאן למעשה שזוגות חד מיניים תלויים בחסדיה של המערכת המשפטית והיא זו שתכריע בסכסוכים, או תעניק זכויות למי מהצדדים. אם נסקור את הפסיקה בשנים האחרונות, נראה לכאורה שזוגות חד מיניים הצליחו לבסס את מעמדם המשפטי ולזכות בהכרה שהעניקה מערכת המשפט לאותם זוגות חד מיניים. אך בל נטעה, אמנם מדובר בהתקדמות שהושגה לאורך השנים, בהכרה בזכויות של זוגות חד מיניים, ובהישגים לא מבוטלים - אך עדיין הן הרשויות השונות והן בתי המשפט, הפועלים מתוך עקרונות של שוויון כבוד האדם ואיסור הפליה - שבויים בתוך מערכת חקיקתית שכנראה עוד ארוכה הדרך לשנותה, אם בכלל.

בתי המשפט על פסיקותיהם ותקדימיהם לאורך השנים שבו והדגישו למעשה את הפער הקיים בין המערכת החקיקתית לבין המערכת המשפטית, שגם אם הכירה בזכויות של זוגות חד מיניים וקבעה תקדימים, עדיין לא היה בכך כדי להכיר במעמדם החוקי במדינת ישראל. כך קבע השופט ברק, בבג"ץ בן ארי (2005), כי אמנם יש לרשום במשרד הפנים זוגות חד מיניים שהתחתנו בחו"ל, אך ההדגשה היתה על "רישום" ולא "הכרה" בנישואים של בני זוג מאותו מין שנערכו מחוץ למדינת ישראל. בית המשפט נמנע מלהחליט כי בישראל מוכרים נישואים בין בני אותו מין.

גם בפרשת ירוס חקק (2006), קבע השופט ברק כי אמנם ניתן צו מאמץ יחיד לחברתה של האם הביולוגית, אך אין בזה יצירת סטטוס משפטי שלא היה קיים קודם, ואין בו הכרה בזוג "חד מיני" כ"איש ואשתו".

בפרשת דנילוביץ (1995) הוכרו בני זוג חד מיניים, כידועים בציבור המקיימים יחד משק בית משותף, ומכאן הענקת טובת הנאה בגין בת זוג או ידועה בציבור, ואי הענקת הטבה זו בגין שותף לחיים מאותו המין מהווה פגיעה בשוויון והפליה אסורה בתנאי העבודה על רקע נטייה מינית. יש לציין, כי דעת המיעוט שנשמעה מפיו של השופט קדמי לא הכירה בבני זוג מאותו המין כזוג ורק צירוף של שני פרטים משני המינים ייחשב כזוג.

יובהר כי לא תמיד בתי המשפט מדברים באותה השפה. תמ"ש 16310/08 - במרכזה של פרשה זו זוג הומוסקסואלים שאחד מהם נוהג באלימות כלפי השני - השופט גרמן פסק שמכיוון שהומוסקסואליות נוגדת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא ניתן לראות בשני גברים כמשפחה ולכן לא יכול הצד שכנגדו מופעלת האלימות ליהנות מצו הגנה מכוח החוק לאלימות בין בני משפחה. השופט גרמן שולח אותו בעצם למערכת הפלילית הרגילה, ומעצם הנימוק הוא מפקיר את אותם הומוסקסואלים שסובלים מאלימות בתוך המשפחה. השופט גרמן השתמש בעמדת המיעוט של השופט קדמי בפרשת דנילוביץ.

המלחמה היומיומית שאותה מנהלים זוגות חד מיניים בדרך להכרה חוקית אינה מסתיימת בהשגת התקדימים השונים לאורך השנים, ובני זוג חד מיניים מוצאים עצמם מנהלים מאבקים משפטיים הן להכרה בזכויות והשוואת זכויותיהם לזוגות הטרוסקסואלים והן בפתרון סכסוכים הנוצרים בין בני הזוג החד מיניים.

כמו כן, משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי הורות משותפת רבים, בין אם ללקוחות מתוך הקהילה ההומוסקסואלית ובין אם מחוצה לה, אשר נתנו מענה ופתרון מוסכם לצדדים אשר בוחרים להביא במשותף ילד לעולם אך אינם חיים תחת קורת גג אחת, ויחד עם זאת מבקשים לעגן מראש וטרם כניסתם לתהליך מורכב זה, את האופן שבו ינהלו את הורותם, ויחלקו בזכויותיהם ובחובותיהם כלפי הילוד וכלפי כל צד. 

משרדנו טיפל בעשרות תיקים העוסקים ביחסים בין בני/בנות הקהילה ההומוסקסואלית, והינו עתיר ניסיון בהבנת המטריה הייחודית לתחום זה ובמציאת פתרונות קריאטיביים לכל סוגיה. נשמח לסייע ולתת את הליווי המקצועי הנדרש בכל עת. 


פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems