טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

סוגיית מזונות ילדים

סוגיית מזונות הילדים הינה סוגיה מהותית ביותר אשר לעתים רבות מביאה למחלוקות עמן מתמודדים זוגות רבים המצויים במסגרת הליך גירושין.

מזונות הילדים הינה סוגיה המצויה בסמכות בית המשפט לענייני משפחה, אולם במצב שבו הוגשה תביעת גירושין על ידי מי מהצדדים וסוגיה זו נכרכה לתביעת הגירושין בתנאי שהצד השני ייתן את הסכמתו, בית הדין יהא מוסמך לדון גם בסוגית מזונות הילדים.

חשוב לציין, כי כל ילד זכאי למזונות מהוריו, ואין קשר לסטטוס במסגרתו הובא לעולם, קרי בין אם הוריו נשואים זה לזו, בין אם לאביו לא היה ידוע דבר על קיומו ואף אם אביו נשוי לאישה אחרת.

מזונות הילדים נקבעים בהתבסס על צרכיו של כל ילד ועל פי יכולותיהם של הוריו, על ילדים להורים יהודים חל הדין העברי לפיו על אב לזון את ילדו ולשאת בצרכיו ההכרחיים ( מזון, ביגוד, הנעלה וכו') וזאת עד הגיעו לגיל 15 שנים.

כאשר לאחר שמלאו לילד 15 שנים על האב לשאת במזונותיו מכוח "מזונות מדין צדקה", בשיתוף האם ובהתאם לגובה הכנסות הצדדים.

מזונות ילדים ישולמו עד למלאת 18 שנים לכל ילד, תקופת הזמן שבה נחשב קטין, אולם לערכאות המשפטיות סמכות לקבוע כי מזונות הילדים ישולמו אף לאחר תקופה זו וגם במהלך השירות הצבאי/ לאומי של הילד בשיעור מזונות נמוך יותר (שליש).

כיום, ישנה מגמה בפסיקה לפיה ניתן להבחין כי הערכאות המשפטיות אשר דנות בסוגיית מזונות הילדים החלו לקחת בחשבון את הכנסת האם בבואם לקבוע את סכום מזונות הילדים, גם כאשר מדובר בילדים אשר הינם מתחת לגיל 15 שנים, וזאת עקב השתלבותן של נשים רבות בעולם העבודה וברצונן ההולך וגובר לפתח קריירה, והעובדה כי הינן משתכרות שכר אשר לעתים משתווה ואף עולה על זה של האבות.

אולם, חרף מגמה זו הערכאות המשפטיות עודן מחויבות לחוק ולהלכות המחייבות הקובעות את חובתו האבסולוטית של האב לשאת במזונות ילדיו ולדאוג לכלל צרכיהם, כאשר חובת האם אינה חובה אבסולוטית.

בהקשר זה יצוין, כי גם אב אשר אינו עובד למחייתו או לחילופין התפטר מעבודתו על מנת להוכיח "מצב כלכלי רעוע" במסגרת הליך משפטי, עודנו מחויב לשלם מזונות לילדיו וזאת בהסתמך על "פוטנציאל השתכרותו" ונכסיו.

כמו כן, חלה מגמה בפסיקה אשר לפיה יש להגדיל את סכום מזונות הילדים אשר נקבע בעבר על מינימום סך של  1,150 ₪  וכיום נקבע על סך מינימום של 1,400 ₪, מה שמלמד על כך שהערכאות המשפטיות אינן עוצמות עיניהן לנוכח העלייה ביוקר המחיה הכולל.

בנוסף, לסכום מזונות הילדים הערכאות המשפטיות מחייבות את האב לשאת במדור ואחזקת המדור שבו מתגוררים הילדים, בהשתתפות בתשלומי משכנתא/ שכ"ד, ואף לאחרונה הכיר בית משפט בחובת האב לשאת בהשתתפות עלויות המגורים הנובעות כתוצאה ממעבר של ההורה המשמורן והקטינים להתגורר בבית הוריו, שכן המדובר במצב זמני אשר אין כוונה להנציחו במתן "פטור" כזה או אחר לאב.

בדרך כלל, מדור הילדים יקבע באופן הבא: בגין ילד אחד יישא האב בגין מדור ב – 30% מסך הוצאות שכ"ד/ משכנתא, בגין שני ילדיםיישא האב בגין מדור ב – 40% מסך הוצאות שכ"ד/ משכנתא , בגין שלושה ילדים ואילך יישא האב בגין מדור ב – 50% מסך הוצאות שכ"ד/ משכנתא .

 

משרדנו מתמחה בטיפול וניהול הליך משפטי לצורך הסדרת סוגיית מזונות הילדים, וישמח לעמוד לשירותך בכל עת ולסייע בהשגת מיצוי זכויותיך והשגת סכום מזונות ומדור המשקפים ככל שניתן את מציאותם הכלכלית של הצדדים טרם פרידתם.פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems