טלפון : 073-7051480 | כתובת:בר כוכבא 23 בני ברק

סוגיית מזונות האשה


בעל מחויב לשאת בתשלום מזונות לאישה ללא קשר למזונות הילדים, וזאת בכפוף לכך שהצדדים עדיין נשואים ועד למתן פס"ד מחייב לגירושין.

לעתים תכופות, פסיקת מזונות אישה מהווה זרז לקידום ההליך המשפטי והגעת הצדדים להסכמות כוללות, היות ונקבע כי על הבעל לשאת במזונות אלו וזאת עד למועד הגירושין.

כמו כן, פסיקת מזונות האישה תתבסס על הכלל "עולה עמו ואינה יורדת", קרי רמת החיים שאליה הורגלה האישה במהלך הנישואין תישמר גם לאורך התקופה שבה תקבל את מזונותיה, כאשר גובה מזונות האישה ייקבע על פי הכנסת הבעל ופוטנציאל השתכרותו, הן מעבודתו והן מנכסיו.

בנוסף למזונות האישה, זכאית האשה לעתור ולתבוע את כתובתה, אולם תביעה לכתובה מצויה בסמכות בית הדין הרבני בלבד.

מזונות האישה כוללים את כל צרכיה, לרבות ביגוד, הנעלה, טיפוח, הוצאות בגין מדור ואחזקתו, חוגים, הוצאות רכב, לימודים, וכל שאר ההוצאות שאותן נהגה האישה להוציא לאורך חיי הנישואין.

חשוב לציין, כי גם בעל אשר התפטר מעבודתו במסגרת רצונו להוכיח "הכנסה נמוכה" עדיין חב במזונות אישה, אשר יתבססו על הכנסתו בעבר ופוטנציאל השתכרותו.

זכאות האישה לקבל את מזונותיה מותנית, שכן אם יוכיח הבעל כי האישה הינה "מורדת", למשל בוגדת, האישה תאבד את זכאותה לקבל מזונות אישה. במצב בו האישה נאלצת לעזוב את הבית, ובהצגת סיבה מוצדקת לעזיבתה זו, אזי האישה לא תאבד את זכותה לקבלת מזונות האישה.

כמו כן, אם יוכיח הבעל כי האישה עובדת וכי הכנסתה מספיקה לה לכיסוי כל צרכיה בהתאם לרמת החיים שאליה הורגלה, במקרה זה לא תהא האישה זכאית למזונות. אולם אם תוכיח האישה כי משכורתה אינה מכסה את כלל הוצאותיה, אזי הבעל יישא בסכום השלמה למזונות אישה.

יובהר, כי לבית המשפט אין סמכות לחייב את האישה לצאת ולעבוד, אולם אם הוכח כי האישה עובדת במשך שנים ובעלת מקצוע מכניס ורק לשם ההליך המשפטי חדלה מכך, בית משפט יתחשב בפוטנציאל השתכרותה.

בנוסף, לערכאות המשפטיות אשר דנות בסוגיית מזונות האישה יש הסמכות לקבוע במסגרת הסכם כולל שאליו הגיעו הצדדים מזונות משקמים - קרי מזונות אישה לתקופת זמן קצובה על מנת לסייע לה בשיקום חייה כתוצאה מהליך הגירושין, וזאת ללא כל תנאי, קרי האישה תוכל לעבוד, להתגרש וחרף זאת להיות זכאית לקבלת המזונות המשקמים אשר נקבעו לה.

משרדנו מתמחה בטיפול וניהול הליך משפטי לצורך הסדרת סוגיית מזונות האישה, וישמח לעמוד לשירותך בכל עת ולסייע בהשגת מיצוי זכויותייך והשגת סכום מזונות אישה ומדור המשקפים ככל שניתן את רמת החיים שאליה הורגלת במהלך נישואייך. 

 פנה אלינו ונחזור אליך בהקדם, שם: טלפון:דולפין מערכות חכמות Dolphinsoft intelligent systems